Klub mladih u Hrvatskom Jandrofu uspješno priredjuje bal

U organizaciji Kluba mladih na čelu s Palom Malijem u Hrvatskom Jandrofu su priredili jur 22. Hrvatski bal po redu u Domu kulture. Ovput su pozvali subotu, 12. februara u jako lipo uredjene prostorije. More se reći da se je jandrofska mladina jako potrudila da lipo uredi prostorije i da i uz izbor muzičkih grup i dodatnoga programa gostom u rasprodanoj dvorani nudi lipi u ugodan boravak i odličnu zabavu. Klapa Tić iz Tribalja kraj Crikvenice (Hrvatska) je otvorila bal. Za zabavu su do rane zore svirali tamburaši Daj šta daš iz Beča i domaći Briljanti.

Tagovi: 

U Undi se je sastalo cijelo Gradišće

Po 14. je organizirao hrvatski bal u gostioni Koli Hkd Veseli Gradišćanci skupa s mjesnom Hrvatskom manjinskom samoupravom. Počasne goste je pozdravio Štefan Kolosar, ki je predsjednik županijske Hrvatske manjinske samouprave Jura-Mošon-Šopron. Med časnimi gosti su bili Boris Golubić, konzul Veleposlanstva iz Budimpešte, delegacija iz matične zemlje Slavonije iz Cerića (Undanci imaju prijateljske veze sa Cerići, selu blizu Vinkovcev).

Tagovi: 

Balkan: 200 ljet stara pogriška

Balkan počinje na južnom kolodvoru u Beču, se veli u šali. Za ljude u Zagrebu Balkan počinje u Beogradu. Kad se govori o Balkanu onda se već misli na životne prilike, nego na geografsku dimenziju. Balkan je brigovlje na sjeveru Bulgarije. Po tom brigovlju, komu Bulgari velu Stara planina, je cio dio jugoistočne Europe dostao ime Balkanski poluotok.


Znatno jače nego Balkan dominiraju cijelo područje Dinaridi. Ov lanac brigovlja se proteže od rijeke Soče do Drima. Soča izvira u Sloveniji i se kod Trsta u Italiji uljiva u Jadran. Drim se u Albaniji uljiva s jednim rukavom u Jadran.

Tagovi: 

Ste znali? Kade se je rodila ideja za marke?

Austrijanski državni službenik Lovrenc Košir (1804. -  1879.) je pet ljet pred upeljanjem prve poštanske marke na svitu predložio predsjedniku ondašnjega ministarstva za financije i gospodarstvo u Beču, da upelja taksene marke, ke su u monarhiji jur upotribljavali i za frankiranje pisam. Predložio je, da se načinju prešane, papirne oštije, ke bi se prethodno platile, da bi pošta transportirala pisma. Bečanski dvor je pohvalio Koširovu ideju, ali odbio upeljanje poštanske marke.


Rodjenoga Slovenca Košira su (znamda na njegovu želju) premjestili u Milano, a kašnje pak u Zagreb. Onde je 40 ljet dugo djelao kot računovodstveni savjetnik i državni knjigovodja. Ali nije odustao od svoje ideje.

Tagovi: 

Uspješni biznismen Davor Sertić

Mr. Davor Sertić Mba (Master of Busines) je jur većkrat nagradjeni utemeljitelj internacionalne spedicijske grupe Unitcargo. Rodjen je iz Hrvatske, ali je jur kao klinac došao iz Like u Beč. Svoj uspjeh vidi u neumorni ambicija svojih roditeljev da dostane čim bolju naobrazbu a prije svega i u vlašćoj filozofiji i strategiji zapošljava isključivo suradnike, ki govoru jezike i poznavaju kulturu onih 40 zemalj s kimi njegova firma ima odnos u biznisu, poslu.

Tagovi: 

Joško Preč 85 ljet

JURA — Farnik u mirovini Joško Preč svečuje 19. februarasvoj 85. rodjendan. Rodjeni Undanac je od 1976. do 89. ljeta službovao u Dijecezi Željezno, tako u Dolnjoj Borti, Velikom Borištofu, Ketelju, Šundrofu i Filežu. Joško Preč je bio urednik novin Crikveni glasnik, a jur duga ljeta piše članke, vjerska razmišljanja za Hrvatske novine. Joško Preč danas živi u mirovini u sjemenišću u Juri (Ugarska).
Hrvatsko štamparsko društvo mu je 2008. ljeta objavilo knjigu, zbornik s naslovom »Ispunjen ljubavom« (premišljavanje kroz crikveno ljeto). U toj knjigi on razmatra i tumači, objašnjava i opominja, viče i oprašća a vrhu svega poziva na ljubav — i on sām je ispunjen ljubavom, čistom ljubavom i mudrom dalekovidnošću iskušenoga človika.

U dvorac u Gijeci će se useliti sveučilišće

GIJECA — Dvorac Gijeca će nastati sidišće sveučilišća. Kako je javila hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, ćedu jur s ovim ljetnim semestrom onde privatna sveučilišća iz Beča i Budimpešte nuditi Masters tečaj za stručnjake u pitanji sigurnosti. Na kraj dvi i pol ljeta se neka pak formira privatno sveučilišće, ko će školovati stručnjake institucijov kako su to na primjer hitna pomoć, policija, ognjogasci i organizacije civilne obrambe.

Tagovi: 

Slovenska »Tischlerova nagrada« Hanziju Gabrielu

Kršćanska kulturna sveza i Narodni svet koruških Slovencev od ljeta 1979. nadalje podiljuju »Tischlerovu nagradu« zaslužnim kulturnim i političkim djelatnikom za izvanredne zasluge za narodnu grupu na različni područji. To najviše koruškoslovensko odlikovanje je dostao ime po dr. Jošku Tischleru, ki je bio svestransko angažiran kao školnik, kulturni djelač i političar i koga nazivaju takaj i ocem Slovenske gimnazije u Celovcu (Klagenfurt).