Rod smo izabrani - piše Joško Preč

Jezuš Sin Božji rodio se je zbog nas, da se mi svi rodimo za Boga. Marija rodila ga je svemu svitu, svim ljudem. Rodila se je ljubav na svit i ta ljubav širit će se po svem svitu, do konca svita, da se i mi svi pretvorimo u ljubav na vijeke. U Betlehemu se je ljubav rodila na svit i ljubav dominira i dominirat će i protiv najveće zloće, i nek ljubav more biti pobjednik, jer ljubav je Bog i Boga nigdor nikakova zloća i sva paklenska moć prevladati nemore.

Hrvatske božićne jačke su jačena Vjera Božja

Hrvatske božićne jačke su dar nepoznatih kreativcev, ki su kot vjerniki s veseljem primili dar Božjega utjelovljenja. Oblikovali su si hrvatski Božić u stihi i s jačenjem i nam ostavili to bogatstvo.
Je li ima pravo ilirac Franjo Kuhač, ki je u uvodu svoje pjesmarice pisao, da su Hrvati i Slovenci najmuzikalniji narodi, kad imaju najveć narodnih jačak i instrumentov, ne moremo verificirati. Ali je sigurno, da su Hrvati jedan od onih narodov, ki imaju bogat repertoar božićnih jačak.

Tagovi: 

U Gradišću 2011. manje pinez za manjine

ŽELJEZNO — Gradišćanske narodne grupe su takaj pogodjene od skraćenja zemaljskoga budžeta u dojdućem ljetu. To je u nedilju, 19. decembra rekao zastupnik Narodne stranke u Gradišćanskom zemaljskom saboru i načelnik Pinkovca, Leo Radaković u razgovoru s Manjinskom redakcijom Orf-a Gradišće. Kako je nadalje rekao Radaković, odgovarajući trendu općega šparanja da ćedu se kljetu skratiti narodnosna potpiranja u kulturni posli. To da se je stalo zbog toga, jer zemaljska izdavanja za narodne grupe nisu zakonski fiksirana, nego se svako ljeto dotiraju odredjenom svotom.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba

Hrvatski akademski klub je 16. decembra u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču održao svoju redovitu generalnu sjednicu. Odbor je ostao isti od prošloga ljeta, samo da David Karall već nije jedan od dvih potpredsjednikov. Za predsjednicu Hak-a je jednoglasno ponovno odibrana studentica slavistike Julija Klemen.

 

BEČ — Generalna sjednica Hak-a je za svoju predsjednicu ponovno odibrala Juliju Klemen. Za potpredsjednika je odibran Mihael Hirschler, za blagajnika Lukas Kornfeind, a za tajnicu Marija Kornfeind.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Hrvatske jaslice

Jaslice nam signaliziraju, da se je Jezuš rodio u štalici. Jaslice su na priliku stilizirane na reljefu Kristuševoga rodjenja u luneti trogirske katedrale. Luneta je arhitektonski elemenat, i to polje u polukrugu zvrhu vrat ili oblokov. Luneta trogirske katedrale je djelo majstora Radovana. On je 1240. ljeta isklesao glavni portal trogirske katedrale, ki je istovrimeno najznačajniji sridnjovjekovni portal na istočnom Jadranu i u tom dijelu Europe. Radovan je bio kipar i arhitekt i je živio u Dalmaciji u 13. stoljeću.

Tagovi: 

Božićni koncert Otvorenih srcev

BEČ — Društveni zbor Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču Otvorena srca je pozvao na božićni koncert nedilju, 5. decembra u društveni prostorija Hrvatskoga centra u Schwindgasse 14. U ime domaćina, Hrvatskoga centra je pozdravio potpredsjednik inž. Štefan Pauer MSc, ki je istaknuo vridnost i važnost ovoga zbora za ovu hrvatsku instituciju u centru grada Beča.

Tagovi: 

Simpozij »100 ljet Hrvatske novine« s vrlo zanimljivimi referati

Hrvatsko štamparsko društvo ljetos svečuje 50 ljet svojega postojanja a ujedno i sto ljet od prvoga pojavljivanja prvih svitovnih hrvatskih novin, tada s naslovom Naše novine. Tom prilikom je Hrvatsko štamparsko društvo u suradnji s Hrvatskim centrom u Beču srijedu, 8. decembra priredio simpozij na temu »100. ljet Hrvatske novine«. Pri tom su se znanstveniki i stručnjaki bavili obljetnicom utemeljenja ovoga tajednika gradišćanskih Hrvatov sa sidišćem u Željeznu ali s djelokrugom ne samo u Austriji nego i u susjedni zemlja. Slavist mr.