Ljetošnji Kuga-bal u znaku bluesa i domaćih muzičkih proizvodov

Subotu, 15. januara u velikoborištofskoj Kugi su priredili svoj jur tradicionalni, u medjuvrimenu 9. po redu bal, a organizirali su ga opet aktivisti Kuge na čelu s predsjednicom dr. Gerlindom Stern-Pauer. I ljetos su otvorili bal s posebnom točkom u skladu s temom, naime prikazom branja pamuka na polji južnih držav Sjedinjenih Američkih Držav. Pri tom su mlade divojke presenetile sa svojim toliko tipičnim jačenjem črnih robov a posebno se je sa svojim „črnim“ glasom istaknula Zrinka Kinda. U bar-sceni uz pijanista i basista je Joško Vlašić u maniru toga časa peljao kroz ovu malu reviju. Zato su i sve prostorije stale u znaku ove tematike i vidilo se je, da su kugini aktivisti uložili puno truda pred svim ali i duše u ov bal i u dekoraciju. Poseban magnet je bio bar (i zato kad se je smilo kuriti) ali i zbog atmosfere uz odličnoga pijanista, ki je svirao, jazz, boogie woogie i druge šlagere iz te dobe Amerike.

Tagovi: 

Franjo Pajrić sedamdesetljetnik

Nedavno, 25. novembra  je školski dir. u m. Franjo Pajrić svečevao svoj 70. rodjendan. U 1964. ljetu je postao peljačem doma kulture u domaćem Koljnofu a 1990. ljeta pak predsjednik Hrvatskoga društva u tom tada još znatno jačem hrvatskom selu kraj Šoprona. Ovo predsjedničtvo je predao 2002. ljeta u mladje ruke, naime Ferija Grubića, kašnjega načelnika Koljnofa (Fidesz).

Tamburaški bal Stalnosti u Čajti

Folklorna grupa Stalnost je subotu, 8. januara priredila svoj jur tradicionalni tamburaški bal. Otvorila je grupa narašćaja, ku su podupirali aktivni člani. Predstavili su dvi jačke, i to „Pozdrav Hrvatov“ i „Hej kot smo mi iz Čajte svi!“. Uza to su mladi junaki prezentirali ples „Banat. Bal je bio dobro poiskan a goste je do ranoga jutra zabavljala grupa Pannonix. Vrhunac bala je sigurno bilo dobro pripravno polnoćno presenećenje i tombola.

Tagovi: 

Jisti citrusovo sadje, znači očuvati si zdravlje

Kad je britanski brodski vračitelj James Lind po prvi put uspješno izvračio skorbut citronom, su se citrusi dignuli med zvijezde u mnoštvu sadja. Skorbut je avitaminoza zbog pomanjkanja vitamina C. Zubno meso krvari, ispadaju zubi, krvari i koža, a bolu i kosti. Od skorbuta se more umriti, ar oslabi srce.
Ljudi su citruse počeli kultivirati pred oko 4000-imi ljeti zbog sočnoga, kiselo-slatkoga ploda, ki okripljuje i daje snagu. Povjesničari i biologi su izvidili, ki citrusi su roditelji svih drugih uzgojenih vrsti. To su Citrus medica, takozvani citronovac i Citrus reticulata, bolje poznat pod imenom mandarina. Križanjem tih vrsti su nastale sve druge, danas popularne vrsti, kotno orandža, tangerina, bergamota, grejp, citrona i kumkvat. Citrusi potiču iz Azije, a uzgojem su ih ljudi proširili prvo na područje Bliskoga istoka i Mediterana. O tom svidoču zapisi na grčki i rimski freska.

Tagovi: 

Vječiti odlazak Branka Franolića

Franolićeva knjiga o rodjenu gradišćanskomu Hrvatu »Filip Vezdin with contribution to Indic studies at the turn of the XIII century in Europe« (Prilog Filipa Vezdina Indijskim studijam na zalazu XVIII. stoljeća u Europi) potvrda je autorovih širokih kulturno povijesnih interesov i potrebe za ukazivanjem na dioničtvo hrvatskih intelektualcev u opće ljudski dosegi. Franolić u Francuskoj predaje na različiti škola i učilišći a 16 ljet na prestižnom Sveučilišću Rene Decartes (bivša Sorbonne). Sa suprugom i dicom nanovo se 1974. lj. vraća u Englesku. Onde predaje francuski i književnost u Beverley College, New Malden, Surrey. Od 1990. Franolilć je profesor francuske lingvistike i hrvatskoga jezika pri Atkinson College, York University u Torontu.

Tagovi: