Mate Meršić Miloradić i Nikola Benčić nam otkrivaju našu povijest i prošlost!

Petar Tyran

Nikola Benčić nam je sa svojom opširnom, is­crp­nom knjigom, monogr­a­fijom o Mati Meršiću Miloradiću dao u ruke nevjeroja­tan dragulj. Ne samo da je ak­ademik Benčić konačno u tiskanom obliku objavio sv­o­ju znatno proširenu i nadopu­njenu disertaciju o Miloradi­ću na Bečkoj Slavistiki iz 1963. ljeta, on je ovoga „naj­većega pjesnika nekadašnjih zapadnougarskih i današ­njih gradišćanski Hrvatov konačno postavio tamo kade mu je mjesto — polag vidjenja ku­lturne i književne povijes­ti „našega maloga roja i bro­ja“ (© Miloradić) — i o če­mu bi naš (na)rod tribao znati.

Buru prekida austrijski kancelar Kurz: „Austrija priznala Kosovo — i to je to!“

U Austriji ne stišava bura, vihor zbog izjave vicekance­lara da je Kosovo dio Srbije. Polemiku prekida Kurz: Au­strija priznala Kosovo i to se neće prominiti. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je, pred prošlotajednom sjednicom vlade, rekao da je Austrija prijatelj i da podržava Zapadni Balkan i da se tru­di da dā doprinos normali­za­ciji odnosa Beograda i Pri­š­tine. Na pitanje je li je Stra­cheovo opredeljenje da podr­ži jednu stranu oslabilo po­sredničku poziciju Austrije, umjesto Kurza odgovorio je sām Strache, ki je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima raz­umivanje za obadvi strane, ali je istovrimeno konstatirao da se, kada govori o realnom stanju, uvijek suočava s op­t­užbami da je jednostran.

Tagovi: 

Plenković o politiki prema manjinam: Pripravni smo za rješavanje konkretnih problemov

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je 13. feb­ruara u Bruxellesu da je politika njegove vlade i gajenje osobno prema nacionalnim manjinam vrlo konstruktivna i da je pripravna za rješava­nje konkretnih problemov.

BRUXELLES/ZAGREB — Plenković je u utorak, 13. feb­ruara doputovao u Bruxelles, kade se je u srijedu sastao s čelniki europskih institucijov. Posjet je započeo susretom s predsjednikom Europske na­rodne stranke (Evp) Josephom Daulom po kom je dao izjavu hrvatskim novinarom.

Premijer Plenković je naglasio da su blizu rješenju u sporu sa Slovenijom

Hrvatski premijer A. Plenko­vić je dao intervju peljaju­će­mu austrijskomu dnevniku Kurier: „Mi smo mnogo bli­ži pronalasku rješenja graničnoga pitanja sa Slovenijom nego ča se to čini“.

BRUXELLES/BEČ — Hrvatski premijer Andrej Plenko­vić je u razgovoru za austrijski dnevnik Kurier od 15. februara istaknuo kako je Hrvatska otvorena za želje svih držav zapadnoga Balkana ke željući u Europsku uniju, a da je pronalazak rje­šen­ja graničnoga pro­blema sa Slovenijom bliže ne­go se čini.

Nikada nije prekasno, da si ostvarimo sanje!

Nikada nije prekasno, da si človik ostvari svoje sanje. Za to postoju mnogi dokazi. Igmar Bergman, najbolji filmski režiser svih vrimen (Cannes 1997. ljeta) je jednoč rekao o o­stvarivanju sanjov u protekli ljeti: „Stariti je kot pl­a­zniti na visok brig. Kot se mučimo gori, nas sve već ostav­lja moć, ali istovrimeno nam se proširuje vid i poboljšavaju iz­gledi!” Za nove ci­lje ada nikada nije prekasno. Koč je moremo o­stvariti stoprv, kad dojde prava dob. Dok­le živimo, moramo sanjariti. Gdo nima cilje, on je mrtav, iako živi. O­stvari­vanje nakanov nikada nije pre­kasno. Ostvarivanje idejov im­a­­ju posla s čvrstom voljom, odu­ševljenjem i odlučnošću. Neke od ovih svojstav človik ima stoprv u zreliji ljeti.

Tagovi: